Swap e-shop Swap e-shop

SZUKAJ POPRZEZ NARZĘDZIE:

Recherchez par outil

Marque, catégorie, modèle down arrow

Rechercher par outil

Close popup

Szukaj
Swap account

Zaloguj

Swap cart
0

Koszyk na zakupy

Nasze warunki sprzedaży

SWAP SARL
32 Rue Aristide Bergès
31270 CUGNAUX - Francja

SIRET: 51767322400021
Intracom: FR20517673224

Wprowadzenie :
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują stosunki umowne pomiędzy SWAP-EUROPE.com i jego klientem, które obie strony akceptują bez zastrzeżeń.
Każde zamówienie skierowane przez nabywcę niesie ze sobą jego przynależność bez ograniczeń i zastrzeżeń do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Mają one zastosowanie we Francji metropolitalnej, w tym na Korsyce. W przypadku produktów, które mają być dostarczone poza Francję, prosimy o kontakt z nami poprzez zakładkę kontakt na dole strony.
Ponadto, niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają na celu poinformowanie każdego potencjalnego nabywcy o warunkach, w jakich sprzedawca przystępuje do sprzedaży i dostawy zamówionych produktów. Firma SWAP-EUROPE.com nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, zarówno materialne jak i niematerialne lub fizyczne szkody związane z korzystaniem z produktów, które sprzedaje.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych:
Państwa dane osobowe są cenne i w SWAP-Europe robimy wszystko, co możliwe, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo. Twoje informacje przechowywane na naszych serwerach :
- Nie są przekazywane osobom trzecim (nieodpłatnie lub za opłatą),
- są prezentowane i mogą być modyfikowane w ich przestrzeni "moje konto",
- mogą zostać "zapomniane" i usunięte z naszych systemów na różne sposoby:
- za pomocą dedykowanego interfejsu na koncie Space My,
- wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub pocztą (adres pocztowy podano powyżej).

Używamy Twoich danych osobowych do przygotowania i dostarczenia Twoich zamówień. Możemy również wysyłać promocyjne wiadomości e-mail, a użytkownik ma możliwość wypisania się z naszej listy mailingowej w dowolnym momencie.

Ważność informacji opublikowanych na stronie :
SWAP-EUROPE.com przywiązuje do tego aspektu szczególną wagę. Zdjęcia ilustrujące produkty nie wchodzą w zakres umowy. Teksty, grafiki, informacje i charakterystyki przedstawione na ilustracjach produktów mają charakter orientacyjny i mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Produkty :
Wszystkie części oferowane na SWAP-EUROPE.com są oryginalne, z wyjątkiem szczególnych wzmianek o "częściach kompatybilnych i adaptowalnych" na karcie produktu. Mogą być one montowane wyłącznie przez kompetentną osobę i na jej wyłączną odpowiedzialność.
SWAP-EUROPE.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki złego montażu lub użycia nieodpowiedniego produktu.
Wszystkie cytowane znaki towarowe należą do ich właścicieli i są cytowane wyłącznie w celach informacyjnych. Nasz magazyn części zawiera wiele referencji kompatybilnych z produktami głównych marek.

Ceny :
Ceny sprzedaży produktów są cenami obowiązującymi w momencie rejestracji zamówienia, wyrażonymi w euro, z wyłączeniem wszelkich kosztów wysyłki. Niezależnie od kraju pochodzenia, wszystkie zamówienia są płatne w Euro (poza wyjątkami wymienionymi dla danego kraju). Ceny sprzedaży produktów prezentowanych na SWAP-EUROPE.com mogą być zmienione w każdej chwili, bez uprzedzenia.
Ceny sprzedaży podane są w cenach netto. Udział w kosztach dostawy, jeśli jest wymagany, jest wyraźnie zaznaczony na końcowym potwierdzeniu odbioru, jak również całkowita kwota do zapłaty.

Zamawianie:
Zamówienia składane są przez Internet (www.swap-europe.com).
W przypadku jakichkolwiek zamówień, informacji lub pytań prosimy o zapoznanie się z naszymi często zadawanymi pytaniami https://services.swap-europe.com/faq/faq-shop.
Nasz Dział Obsługi Klienta odpowie Państwu również w możliwie najkrótszym czasie za pośrednictwem naszej przestrzeni wymiany https://services.swap-europe.com/.

Klikając na przycisk "Potwierdź zamówienie", oświadczasz, że akceptujesz ogólne warunki sprzedaży. Po zakończeniu procesu składania zamówienia wysyłany jest do Ciebie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia, o ile podany przez Ciebie adres e-mail nie zawiera błędów.

Dostawa :
Standardową metodą wysyłki jest TNT. Jak najszybciej udostępnimy Ci link, który pozwoli Ci śledzić online dostawę Twojej paczki.
Produkty zakupione na SWAP-EUROPE.com są dostarczane na adres dostawy, który został wskazany podczas składania zamówienia. SWAP-EUROPE.com będzie miał możliwość podzielenia dostaw. Ewentualny udział w kosztach leczenia i spedycji będzie fakturowany tylko za jedno wysłanie. SWAP-EUROPE.com nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z opóźnienia dostawy. W przypadku nietypowego opóźnienia, zostanie wysłany do Ciebie e-mail. W przypadku płatności czekiem lub przelewem, zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu płatności. W związku z tym terminami mającymi zastosowanie w tym przypadku są terminy obowiązujące w dniu otrzymania płatności.
Opłaty za wysyłkę obejmują opłaty manipulacyjne i koszty pakowania, jak również koszty przesyłki. Radzimy grupować zakupy w jednym zamówieniu. Nie możemy grupować dwóch odrębnych zamówień złożonych oddzielnie, a opłaty za wysyłkę będą dotyczyć każdego z nich. Niektóre duże lub ciężkie przedmioty mogą podlegać dodatkowym opłatom za wysyłkę, które są automatycznie dodawane do koszyka.
Przesyłka jest wysyłana na własne ryzyko, dlatego należy sprawdzić zgodność dostarczonych towarów w momencie dostawy i przed, wyznaczyć zlecenie dostawy i wskazać na zleceniu dostawy oraz w formie odręcznych zastrzeżeń opatrzonych podpisem, wszelkie nieprawidłowości dotyczące dostawy (anomalia, uszkodzony produkt ...). Musisz również potwierdzić rezerwy przewoźnikowi, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu dwóch dni roboczych po dostarczeniu produktów i wysłać kopię tego listu do SWAP-EUROPE.com - 32 rue Aristide Berges- 31270 Cugnaux, Francja.

Płatność :
Udostępniamy Państwu trzy metody płatności:
1) Kartą kredytową online: bezpieczna transakcja przez nasz bank HSBC, zapłać za swoje zakupy przez CB, Visa, Mastercard, American Express.
2) Czekiem wysłanym pocztą:
a) Wydrukuj swoje zamówienie,
b) Wypełnij czek w euro (€),
c) Wyślij czek wraz z wydrukowanym zamówieniem lub podając numer zamówienia na odwrocie czeku, na następujący adres SWAP-EUROPE.com - Service Commande - 32 rue Aristide BERGES - 31270 Cugnaux.
Realizacja czeku następuje po jego otrzymaniu. Czeki bankowe muszą być wystawione na bank mający siedzibę we Francji metropolitalnej.
3) Przelewem bankowym: będziesz miał dostęp do naszych danych bankowych na końcu koszyka, Twoje zamówienie zostanie zatwierdzone dopiero po sprawdzeniu prawidłowego wpływu kwoty na nasze konto bankowe.

Klauzula zastrzeżenia własności:
Produkty pozostają własnością SWAP-EUROPE.com aż do całkowitego pobrania ceny. Wszystkie faktury są płatne przed przekazaniem zamówień materiałów.

Dostępność i opóźnienie:
Zamówienia w ramach dostępnych zapasów na SWAP-EUROPE.com i jego dostawców realizujemy w ciągu 2 do 8 dni, pozostałe są wysyłane do Państwa w dłuższym terminie, który zostanie Państwu wskazany drogą pocztową w dniach następujących po złożeniu zamówienia.
W przypadku niedostępności zamówionego produktu, lub w przypadku braku akceptacji przez klienta czasu dostawy narzuconego przez tę niedostępność, SWAP-EUROPE.com zaproponuje pocztą produkt zastępczy swojemu klientowi, który zachowa pełną swobodę w przyjęciu lub odrzuceniu go.
W przypadku, gdy klient odmówi przyjęcia produktu zastępczego, SWAP-EUROPE.com nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności z powodu niedostępności zamówionego produktu w magazynie dostawcy lub producenta.
W przypadku niedostępności całości lub części zamówienia i odmowy terminu dostawy lub produktów zastępczych przez klienta, SWAP-EUROPE poinformuje kupującego e-mailem i przystąpi do zwrotu produktu (produktów) i ewentualnych kosztów wysyłki, w granicach kwot, których to dotyczy. Zwrot ten będzie miał formę przelewu do kupującego, jeśli płatność została dokonana, który zostanie dokonany bezpośrednio na konto bankowe kupującego w przypadku płatności kartą kredytową, lub czekiem w przypadku płatności czekiem lub jeśli zwrot na konto bankowe nie jest możliwy.
SWAP-EUROPE.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie umowy w przypadku niedoboru zapasów lub niedostępności produktu, siły wyższej, zakłóceń lub całkowitego lub częściowego strajku, w tym usług pocztowych i środków transportu i / lub komunikacji, powodzi, pożaru. SWAP-EUROPE.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie szkody z powodu obecnych, operacyjnych strat, utraty zysków, szkód lub wydatków, które mogłyby wystąpić z powodu zakupu produktów.

Anulowanie zamówienia:
Każde zamówienie, które nie jest jeszcze honorowane może zostać anulowane, SWAP-EUROPE.com zastrzega sobie prawo do zatrzymania 15% kwoty na opłaty manipulacyjne przy zwrocie pieniędzy.

Zadowolenie lub zwrot pieniędzy:
Zgodnie z far° 2014-344 z 17 marca 2014 r. w sprawie konsumpcji, masz 14 dni roboczych od otrzymania produktu na zwrot produktu, który by Ci nie odpowiadał lub był wadliwy. Koszt odesłania produktu w ramach niniejszego odstąpienia od umowy ponosi klient. Zwrotowi podlega wyłącznie cena zakupionego produktu (produktów).
Zwrot pieniędzy musi nastąpić w ciągu 14 dni od momentu, w którym profesjonalista został poinformowany o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy.
Adres zwrotny:
SWAP-EUROPE.com-32Rue Aristide Bergès-31270 CUGNAUX
Produkty usunięte z magazynu lub wykonane na miarę nie będą przyjmowane z powrotem. Jeśli artykuł zostanie zwrócony niekompletny lub uszkodzony, może zostać zastosowany brak zwrotu pieniędzy lub zniżka w zależności od diagnozy postawionej przez SAV z SWAP-EUROPE.com, która będzie uzasadniona przed klientem poprzez dostarczenie dokumentu zawierającego tę diagnozę.
Otrzymasz wtedy zwrot pieniędzy. Odbywa się to średnio w ciągu jednego miesiąca od otrzymania przez nas produktów. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany czekiem bankowym wysłanym na nazwisko klienta, który złożył zamówienie i na adres rozliczeniowy lub poprzez uznanie karty kredytowej klienta w zależności od zastosowanej metody płatności.

Gwarancje :
Na wszystkie produkty zakupione na SWAP-EUROPE.com przysługuje 3-miesięczna gwarancja, pod warunkiem, że produkt został zainstalowany przez warsztat autoryzowany przez SWAP. Aby skorzystać z gwarancji na produkty, należy koniecznie zachować fakturę zakupu produktu oraz dowód interwencji autoryzowanego warsztatu.
Gwarancje nie obejmują :
- wymiana materiałów eksploatacyjnych (paski, ostrza, baterie, nici nylonowe, filtry, bezpieczniki, przewody wyrzutni, świece zapłonowe...),
- nieprawidłowe lub niezgodne z przepisami użytkowanie produktów. - Wady i ich konsekwencje związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu (intensywne użytkowanie zawodowe),
- wady i ich konsekwencje związane z jakąkolwiek przyczyną zewnętrzną,
- wszystkie produkty modyfikowane lub naprawiane przez kupującego lub jakąkolwiek inną osobę, która nie została wyraźnie upoważniona przez sprzedającego.
Każdy zwrot produktu w ramach powyższej gwarancji musi być wcześniej uzgodniony z SWAP-EUROPE.com. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z formularza żądania zwrotu w śledzeniu zamówienia. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem produktu ponosi kupujący.
Niniejsze gwarancje są wyłączone z wszelkich innych gwarancji, w szczególności z gwarancji rezultatu w odniesieniu do zaspokojenia konkretnych potrzeb kupującego.

Prawo właściwe i jurysdykcja:
Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu. Językiem niniejszej umowy jest język francuski. W przypadku sporu, właściwe będą sądy w Tuluzie (Francja), ale konsument może również zwrócić się do jurysdykcji swojego miejsca zamieszkania, znajdującego się na terytorium Francji.

Weryfikacja i zatwierdzanie zamówień :
Kiedy zamówienie jest opłacane czekiem lub kartą kredytową, w celu sprawdzenia ważności podanych informacji, sprawdzamy pewne parametry zamówienia. Ta weryfikacja odbywa się w Twoim interesie. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o pewne dokumenty, takie jak kopia dowodu osobistego (z przodu i z tyłu) i/lub potwierdzenie adresu.