Quickly find the right spare part !

Browse our catalog and easily find the spare part you need.

Pesquisar

Pièces d'origine au meilleur prix

Livraison en 24h

2 ans de garantie

Nossas Marcas

Veja todas as nossas marcas

Quel outil souhaitez vous réparer ?

Nos top ventes

Outils reconditionnés

Outils reconditionés

Les services swap

Confort et tranquillité d'esprit : nos experts s'occupent de tout, de l'installation à la maintenance de vos appareils de chauffage et de climatisation.

Découvrez les nombreux avantages grâce à My Swap

Extension garantie

Extension garantie

Profitez d’une extension de garantie, sous inscription dans le mois suivant votre achat

Service rapide

Service rapide

Bénéficiez d'un service rapide et simplifié, à partir de vos produits enregistrés

Offre exclusive

Offre exclusive

Profitez d'offres exclusives sur les pièces détachées & accessoires de votre outil

J’ENREGISTRE MON APPAREIL

Conseils et tutos

Explorez notre blog bricolage et jardinage pour booster vos compétences. Des idées fraîches et des solutions intelligentes vous attendent.

CENTRE D’AIDE
Men cutting a tree

Quem somos nós ?

Fundada em 2011 perto de Toulouse, nossa profunda convicção é (e sempre foi) que é melhor consertar do que jogar fora.

Nossa missão: facilitar os reparos do que comprar um novo! Em outras palavras, queremos permitir que todos prolonguem a vida útil de seus aparelhos de jardim e bricolage e se tornem participantes da transição ecológica.

Reparar significa atrasar a produção de um novo dispositivo e, assim, evitar emissões de CO2. Segundo a ADEME, 7.600 roçadeiras quebram diariamente. Desses 7.600 cortadores de grama, 3.000 são jogados fora todos os dias.

80% dos franceses são a favor de reparos, mas apenas metade conserta suas ferramentas quando quebram! Por quê? Por causa de várias barreiras que nos esforçamos para remover por meio de nossas três atividades.

Auto-reparação: qualquer pessoa pode reparar, desde que seja bem suportada. Nosso site oferece mais de 30.000 referências de peças de reposição e muitos artigos e vídeos para auxiliar no diagnóstico e reparo.

Reparação: para todos aqueles que não podem ou não desejam se reparar graças à nossa rede de 200 reparadores aprovados em toda a França.

Reutilização: quando é impossível reparar por motivos econômicos ou por falta de peças de reposição, coletamos essas ferramentas e damos uma segunda vida a elas.

VOIR PLUS
Vous avez besoin d'aide ?

Vous pouvez nous contacter par e-mail, par téléphone ou par courrier.

Choisissez l’option qui vous convient le mieux.

Nous contacter

Witamy w programie Swap!


Swap to witryna specjalizuj?ca si? w dostarczaniu cz??ci zamiennych par excellence. Zawsze mamy kawa?ek ogrodu lub narz?dzie, którego potrzebujesz. Niezale?nie od rodzaju narz?dzia ogrodowego lub majsterkowicza oraz marki, zestaw cz??ci zamiennych jest do niego przeznaczony.
Swap oferuje katalog zawieraj?cy ponad 30 000 referencji od ponad 300 profesjonalnych marek. Znajdziesz w szerokim wyborze cz??ci oferowanych przez Swap, cz??ci Husqvarna , Briggs & Stratton , Black & Decker, MTD, Viking, Massey-ferguson, John Deere i wiele innych marek! Nasze cz??ci s? kompatybilne z du?? liczb? narz?dzi ogrodniczych i dla majsterkowiczów, aby przed?u?y? ich ?ywotno??.


Naprawa cz??ciami zamiennymi, aby przed?u?y? ?ywotno?? Twoje narz?dzia


Zapewniamy oryginalne cz??ci zamienne kompatybilne z Twoim sprz?tem rekreacyjnym i ogrodniczym dla majsterkowiczów. Cz??? kosiarki samojezdnej, cz??? dmuchawy, cz??? rumpla lub cz??? kosiarki, koniecznie mamy w naszym katalogu t? cz???, której potrzebujesz. W naszym sklepie internetowym specjalizuj?cym si? w sprzeda?y cz??ci zamiennych mo?esz otrzyma? nowe cz??ci, które s? odpowiednie i kompatybilne z Twoim narz?dziem. Po prostu wpisz mark? lub numer referencyjny swojego sprz?tu rolniczego, a nasza wyszukiwarka zajmie si? reszt?! Po wybraniu, zakup cz??ci odbywa si? za pomoc? kilku klikni??. P?atno?? jest bezpieczna. Wysy?amy 24 / 48h do domu lub punktu przeka?nikowego. Szybka dostawa w najlepszych cenach. W Swap masz nawet prawo do pope?niania b??dów. Czy wybra?e? cz??? do kosiarki zamiast cz??ci do pi?y ?a?cuchowej? Po prostu ode?lij swoj? cz??? w ci?gu 14 dni od dostawy.


Cel zamiany


Przy zamianie rumpel na Obcinacz kraw?dzi, przy wyborze produktów znajdziesz potrzebn? cz???. Odkryj nasz? gam? cz??ci, która pokrywa wi?kszo?? Twoich potrzeb w zakresie brzeszczotów, brzeszczotów do wyrzynarek i brzeszczotów tarczowych. Ale nie tylko! Nasza strona nie ogranicza si? do sprzeda?y cz??ci, pomaga w naprawie i oferuje wysokiej jako?ci us?ugi. Nasz zespó? profesjonalistów sk?ada si? z prawdziwych ekspertów. Wspieraj? Ci? od instalacji urz?dzenia (ów) w domu po jego konserwacj?, w tym diagnoz? ewentualnych usterek i identyfikacj? wadliwej cz??ci, a tak?e jej wymian? i naprawy. Nie wahaj si? skorzysta? z naszych us?ug w zakresie instalacji sprz?tu, takiego jak instalacja kosiarki zautomatyzowanej lub zimowej konserwacji narz?dzi ogrodniczych. Konserwacja zimowa wyd?u?a ?ywotno?? narz?dzi. Zawsze bardziej op?acalna b?dzie wymiana cz??ci ogrodowej, takiej jak cz??? zamienna do kosiarki, cz??? ci?gnika kosiarki lub akumulator ci?gnika kosiarki, ni? wymiana samej maszyny. Poniewa? sprz?t do u?ytku domowego i na terenach zielonych, taki jak zautomatyzowane kosiarki, musi by? idealnie ustawiony, aby zapewni? idealne koszenie trawnika, firma Swap oferuje ich instalacj?, aby zapewni? ich d?ugowieczno?? i wydajno??. stosowa? na sprz?cie lub na cz??ciach zamiennych do maszyn ogrodniczych. Jak na?adowa? akumulator kosiarki ci?gnika, jak wymieni? ?a?cuch pi?y ?a?cuchowej lub tarcz? pi?y tarczowej, eksperci Swap instaluj? i daj? klucze, aby Twoja instalacja dzia?a?a przez d?ugi czas! Ostrze?enie ! Zarówno profesjonali?ci, jak i osoby prywatne, zimowa konserwacja narz?dzi termicznych jest niezb?dna, aby znale?? maszyn? w idealnym stanie, gdy jest ?adna pogoda! Tutaj ponownie firma Swap oferuje oryginalne cz??ci zamienne do kosiarek, cz??ci zamienne Husqvarna, cz??ci zamienne Black and Decker oraz wszelkie cz??ci niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania maszyny. Decydowanie si? na napraw? oznacza odmow? zakupu nowych i walk? z globalnym ociepleniem. Zawsze bardziej ekonomiczna i ekologiczna b?dzie wymiana cz??ci ni? ca?ego urz?dzenia. Przysz?o?? jest w naprawie! Za pomoc? kilku klikni?? znajd? cz??ci potrzebne do naprawy sprz?tu. Ogólna adaptowalna lub markowa cz??? ogrodowa (cz??ci Husqvarna, cz??ci Briggs & Stratton, cz??ci Black & Decker itp.)
Cz??ci zamienne? Nadawanie ?ycia i przywracanie znaczenia W firmie Swap oferujemy bardzo obszerny katalog cz??ci zamiennych i akcesoriów do konserwacji i naprawy, aby przed?u?y? ?ywotno?? urz?dzenia, a nawet nada? mu nowe ?ycie. Cz??ci zamienne oczywi?cie do motoryzacji, ale nie tylko. Oferujemy ponad 30 000 referencji kompatybilnych i dostosowanych do Twoich narz?dzi do majsterkowania i sprz?tu AGD. Mamy ponad 30 000 powodów do zadowolenia.


Przysz?o?? b?dzie naprawiona


<

W Swap wierzymy, ?e wszyscy mamy do odegrania rol? w ochronie naszych domów i ogrodów. Jeste?my równie? ?wiadomi obaw, jakie mo?e wywo?a? naprawa kosiarki lub pi?y ?a?cuchowej. Jak wymieni? ?a?cuch pi?y ?a?cuchowej, na przyk?ad ?a?cuch pi?y ?a?cuchowej Stihl. Czy jest taki sam jak ka?da inna pi?a ?a?cuchowa? Aby obudzi? Twoje umiej?tno?ci naprawcze, stworzyli?my blog, w którym dzielimy si? wszystkimi tymi pytaniami poprzez nasze artyku?y. Wszyscy nauczyli?my si? wymienia? ?arówk? w salonie, wszyscy mo?emy nauczy? si? wymienia? pi?? tarczow?, pi?? do wyrzynarek, a nawet ga?nik Briggs and Stratton. Oryginalna cz??? do pi?y ?a?cuchowej lub pi?a tarczowa, która Ci? przestraszy, jeszcze nie opu?ci?a swojej linii produkcyjnej!
Co to jest zamiana? Technicy Swap wyja?niaj?… Sklep internetowy Swap to przede wszystkim historia naszych pracowników, majsterkowiczów i entuzjastów ogrodnictwa, którzy maj? do?? ?wiadomo?ci, ?e ka?dego roku we Francji wyrzucanych jest ?rednio 3000 kosiarek dziennie. cz??ci, wystarczy?aby prosta naprawa za mniej ni? 30 €, aby przywróci? je do eksploatacji. Utrzymanie ogrodu przy ni?szych kosztach to równie? to, Zamie?! Fred, ekspert ds. kosiarek: Dla mnie celem jest sprawienie, by naprawa sta?a si? nawykiem. Ma to na celu uspokojenie konsumenta, ?e ??zakup cz??ci ci?gnika kosiarki lub akumulatora kosiarki zawsze b?dzie o wiele korzystniejszy i równie wydajny jak wymiana ca?ego ci?gnika. Wymaga pedagogiki. Wiemy, ?e sprz?t ogrodniczy mo?e by? delikatny. Niezale?nie od tego, czy s? to no?yce do granic, no?yce do ?ywop?otu, ale tak?e kultywatory lub sekatory, te urz?dzenia ogrodowe s? regularnie poddawane wstrz?som. Gdy w?a?ciciel kosiarki informuje mnie, ?e silnik jego maszyny jest zepsuty, zaczn? od wyja?nienia mu, jak dzia?a silnik, ?e silnik nieczynny, cz?sto oznacza to, ?e jedna lub wi?cej oryginalnych cz??ci jest zu?ytych. prawdopodobnie wymaga zmiany. Orientuj? je wed?ug marki silnika lub kosiarki, cz??ci zamiennych Briggs and Stratton, cz??ci zamiennych husqvarna. Zapewniam ich. U?atwienie dost?pu do napraw, a z mojej strony do cz??ci ogrodowych, oznacza równie? przej?cie w kierunku bardziej odpowiedzialnych wzorców konsumpcji. I to, tak, to jest bliskie mojemu sercu… ”
Michel, ekspert od sprz?tu ogrodniczego: Od dawna my?leli?my, ?e naprawa silnika Briggs & Stratton czy pi?y ?a?cuchowej mtd jest zarezerwowana wy??cznie dla profesjonalistów. Jednak wszyscy mamy w domu narz?dzia ogrodowe lub do majsterkowania. W Swap robimy wszystko, aby naprawa nawyku sta?a si? nawykiem. A nasz? rol? jest upewnienie si?, ?e dzi?ki naszej szerokiej gamie cz??ci, wymiana pi?y tarczowej, pi?y do ??wyrzynarek lub ga?nika Briggs and Stratton nie b?dzie ju? dla nikogo przeszkod?. Naprawa sprz?tu nie powinna ogranicza? si? do czynno?ci wykonywanych przez profesjonalistów. Dzi? ogrodnik musi by? w stanie wymieni? olej w silniku, wymieniaj?c jednocze?nie filtr oleju, ?y?k? nylonow? lub obudow? tn?c? swojej kosiarki
Juliette, obs?uga klienta: Dla mnie historia, która podsumowuje nasz? czas to w?a?nie ten klient skontaktowa? si? z nami na pocz?tku roku. By? rozczarowany i w?ciek?y na swoj? kosiark?, a jeszcze bardziej na mark?. Chcia? porzuci? pierwszego na ty?ach gara?u, nawet je?li oznacza?o to kupno drugiego. Po?wi?cili?my czas na dyskusj?. Aby zrozumie?, jak u?ywa? swojej kosiarki. Z jak? cz?stotliwo?ci?. Jaka by?a natura i powierzchnia jego ogrodu. Poleci?em mu cz??ci zamienne do kosiarki przeznaczone do ci?cia. Zamówi? swoje kawa?ki. Min??o kilka tygodni i otrzyma?em maila od tej samej osoby. Podzi?kowa?a mi za rad?, cz??ci dotar?y, a jej kosiarka skosi?a nienagannie. Co wa?niejsze, ta osoba zapyta?a mnie, czy Swap sprzedaje równie? cz??ci Husqvarna i ostrza?k? do pi? ?a?cuchowych. Tam powiedzia?em sobie: tak! Misja zako?czona! "


Najcz?stsze awarie? Top 5 wed?ug kategorii maszyn


Oferujemy list? pyta? lub usterek najcz??ciej zadawanych przez u?ytkowników Swap: Usterki kosiarki (kosiarka spalinowa, kosiarka elektryczna, kosiarka traktorowa, kosiarka zautomatyzowana) • Moja kosiarka nie uruchamia si? • Moja kosiarka uruchamia si? i blokuje • Jak wymieni? pasek nap?dowy kosiarki traktorowej • Gdzie jest problem z pr?dko?ci? obrotow? silnika mojej kosiarki • Jak naprawi? przek?adni? hydrostatyczn? mojej kosiarki
Awarie pilarki (pilarka spalinowa, pilarka elektryczna, pilarka akumulatorowa) • Jak wyregulowa? ga?nik mojej pilarki • Czy pi?a ?a?cuchowa mo?e by? niezniszczalna? • Moja pilarka nie uruchamia si? • Jak przetestowa? cewk? zap?onow? mojej pilarki? • Jak zmieni? ?a?cuch w pilarce?
Awarie no?yc do ?ywop?otu / wykaszarki • Jak ostrzy? no?yce do ?ywop?otu • Jak ostrzy? no?yce do ?ywop?otu • Ostrzy? no?yce do ?ywop?otu: jaka technika • Moja wycinarka nie uruchamia si? • Jakie paliwo do kosy spalinowej
Swap to szeroki wybór cz??ci zamiennych do wszystkich narz?dzi ogrodniczych: kosa do zaro?li, no?yce do ?ywop?otu, kosiarka traktorowa, pi?a ?a?cuchowa, sekator, obrzynarka, rumpel, spulchniacz, ?uparka, traktor dwuko?owy, a tak?e do ró?nych modeli kosiarki na rynek: kosiarka samojezdna, kosiarka spalinowa, kosiarka robot, kosiarka elektryczna...
Masz w?tpliwo?ci lub potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniego oleju do pi?y ?a?cuchowej do swojego narz?dzia? Skorzystaj z 10-letniego do?wiadczenia naszych specjalistów ds. Swap i skontaktuj si? z nami pod numerem 09.70.75.30.30