Swap e-shop Swap e-shop
toggle menu icon

Info

close search menu


Следпродажбено обслужване

phone

+35 92 49 17 348

(От понеделник до петък: <педя клас = смели >9:00 - 18:00)""

-

Търсене по TOOL:

Recherchez par outil

Marque, catégorie, modèle down arrow

Rechercher par outil

Close popup

Търсене
Swap account

Влизане

Swap cart
0

Количка за пазаруване

ЗА SWAP-EUROPE.COM
www.swap-europe.com е уебсайт за електронна търговия, притежаван и публикуван от SWAP-EUROPEcompany.
SWAP-EUROPE е френско дружество (SARL) със седалище на адрес 32 rue Aristide Bergès 31270Cugnaux - Франция.
Регистрирана под номер517 673 224 RSC Тулуза.
Номер по ДДС: FR 20 517 673224
Г-н Philippe MARIE е главен изпълнителен директор.
Телефон: + 33 (0) 820 202 268
Имейл: [email protected]
Уебсайтът се хоства от Gandi.net със седалище на 63-65 BdMassena 75013 Paris - France.
Редактор е г-нPhilippe MARIE.
Регистрационен номер на CNIL (Френската национална комисия за защита на данните) : 1518542.

АВТОРСКО ПРАВО, АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА ВЪРХУ БАЗИ ДАННИ
SWAP-EUROPE е собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост. Цялото съдържание, включено или достъпно чрез която и да е Услуга на SWAP-EUROPE, като текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудиоклипове, цифрови файлове за изтегляне и компилации от данни, е изключителна собственост на SWAP-EUROPE и е защитено от френските и международните закони за авторското право, правата на авторите и правата върху базите данни. Нямате право да извличате и/или използвате повторно части от съдържанието на която и да е Услуга на SWAP-EUROPE без нашето изрично писмено съгласие.
Съдържанието на уебсайта може да бъде променяно по всяко време без предизвестие.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
Защитата на данните и сигурността на информацията са част от нашата корпоративна политика, както се изисква от Закона за защита на данните от 6 януари 1978 г., изменен през 2004 г., а уебсайтът на SWAP-EUROPE е регистриран в CNIL (Френската национална комисия за защита на данните) под регистрационен номер 1518542.
Всички лични данни, събрани от уебсайта SWAP-EUROPE, са строго поверителни и SWAP-EUROPE е единственият бенефициент.
Съгласно Закона за защита на личните данни от 6 януари 1978 г., изменен през 2004 г., имате право на достъп, промяна или изтриване на вашите лични данни. Можете да упражните правата си, като изпратите писмо или имейл до :
SWAP-EUROPE
32 rue Aristide Bergès 31270 Cugnaux
Имейл: [email protected]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА
Този уебсайт е съставен с най-голямо внимание. Въпреки това точността или коректността на съдържащата се информация не може да бъде гарантирана. в никакъв случай SWAP-EUROPE не носи отговорност за преки, косвени или последващи щети, произтичащи от или във връзка с уебсайта или съдържанието на уебсайта, включително, но не само, за щети, произтичащи от прекъсване на работата на сайта, технически проблеми, загуба на данни или печалби, или за щети, произтичащи от измамни действия.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Настоящите Общи условия се уреждат от законите на Франция и ще бъдат тълкувани в съответствие с френските съдилища. Френските съдилища имат изключителна юрисдикция за уреждане на всякакви искове или спорове, които могат да възникнат от или във връзка с настоящите условия.